Rida islandshäst

Islandshästen är mycket häst i en liten kropp. En häst som kan bära stora vikter och som kan bjuda på två gångarter som många andra hästar inte besitter – tölt och passgång. Dock bör nämnas att inte alla islandshästar besitter alla fem gångarter, vissa har bara tre eller fyra.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer om man rider islandshäst eller en annan ras men många finner tölten väldigt bekväm. Dessutom så anses denna hästras vara trygg och vänlig och lätt att rida. Dock så är det inte helt enkelt att rida tölt, det är inte alla hästar som faller in i den gångarten naturligt och vissa, som redan nämnts, besitter inte ens denna gångart. Precis som andra hästraser så behöver också denna häst en tydlig ledare/ryttare och är man inte det så kan även den stabilaste islandshäst bli tjurskallig och gå sin egen väg.

På Island, hästens hemmaland, så fokuserar man mycket på att denna ras skall ha framåtanda. Hästen ska ha god aktion och takt samt bra tempo.

För att rida islandshästen så behövs flera sadlar och träns och de ser inte riktigt ut som utrustningen till andra hästraser, till exempel så kan en sadel utformas för att läggas längre bak än normalt.